Är du chef eller sitter du i en ledande position? Finns det behov av personlig utveckling eller stöd för dig eller dina medarbetare?

Orrudden Konsult arbetar i processer som handlar om att ställa om en befintlig verksamhet till att ta tillvara på nya möjligheter som en förändring och digitalisering innebär. Vi samarbetar med experter på digitalt förändringsarbete där vår roll är att fokusera på de mänskliga aspekterna för att nå framgång i omställningen. I det arbetet är vi ett aktivt stöd till ledningsgrupper, enskilda chefer och medarbetargrupper.

 

– Lite snabbare, lite enklare