Att vilja digitaliseras – ett medvetet förändringsarbete

Du som ledare berörs av digitaliseringen vare sig du vill eller inte. Du tänker att det inte är akut. Det kan vänta. Risken finns alltid att du senare strax därefter läser om en ny digital tjänst som hotar din verksamhet.

Du ser möjligheten i digitaliseringen men vet inte var du ska börja.

Även om du ser möjligheter med digitaliseringen – hur villiga är resten av din organisation att förändras och följa med in i en digitaliserad verksamhet? Andra ser kanske förändringen som ett nödvändigt ont, men upplever digitaliseringen som svår och hotfull och stoppar huvudet i sanden.

För att ta dig, din ledning och dina medarbetare vidare att vilja digitalisering och den förändring det innebär behöver du genomföra ett medvetet förändringsarbete – att transformera verksamheten för att möta en framtid som redan är här.

Vi stödjer dig i hur du, din ledningsgrupp och dina medarbetare tar ansvar för att medvetet hantera den förändring digitaliseringen medför.

En workshop på en dag räcker oftast för att få insikt i de olika stegen du som ledare måste ta för att driva verksamheten i framtiden. Du får klart för dig vilka möjligheter verksamheten har och hur svårigheter kan överbryggas. Vi ger dig de verktyg du behöver för att hantera dem och kunna organisera ett medvetet förändringsarbete. Blir du inspirerad fortsätter vi samarbetet på det sätt som passar dig bäst.

Workshopen har stort fokus på reflektion och interaktion mellan deltagarna för att öka förståelsen och viljan att gå vidare med digitaliseringen. Perspektivet är du som ledare, ni som ledningsgrupp och medarbetarnas situation. Utifrån det tar vi tillsammans fram en handlingsplan som ni sedan kan välja att gå vidare med.

– Digital transformation handlar om tillit mellan människor