Vilka vi är

 

 

 

 

 

 

Per Zetterquist

Per har lång erfarenhet av att jobba med frågor om ledarskap och kommunikation i dynamiska och komplexa miljöer. I rollerna som Vice President Internal Communication i både Ericsson och Electrolux jobbade Per nära koncernledningen med klargöra och engagera människorna i organisationen om verksamhetens mål, strategier och värderingar. Uppgifterna har rört allt från större omställningar och personalminskningar till att bygga upp verksamheter med behov av ny struktur, kompetens och värdegrund. Per har från uppdrag som interimschef en bred erfarenhet från olika branscher.

Idag brinner Per för att stötta förändringsprocesser och att coacha chefer till att bli goda och kommunikativa ledare. I båda sammanhangen är rönen från modern hjärn- och beteendeforskning viktiga ingredienser. Per har genomgått högre ledarskapsprogram på både Columbia University (NYC) och IMD (Lausanne). Han är diplomerad coach, aktiv mentor och certifierad förändringsledare. Per gillar att moderera möten och facilitera grupper i samarbetsövningar och workshops.

I botten har Per en jur kand-examen från Stockholms universitet och är diplomerad från IHR.

 

 

 

 

 

 

Eva Engström Dray

Eva har över 20 års erfarenhet av strategisk kommunikation, ledarskapsutveckling och förändringsledning i ledande befattningar från stora internationella koncerner. Hon har bl a stöttat ledningsgrupper och chefer i kommunikation, varit kommunikationsansvarig för omfattande förändringsprojekt, arbetat med åtgärder för att bygga och stärka varumärket internt och externt samt skapa förståelse och engagemang för organisationens mål och strategiska prioriteringar.

Konsult sedan åtta år med uppdrag som innefattar rådgivning, analys, processledning och utbildning på större och medelstora företag och i offentlig verksamhet samt coach och mentor åt vd:ar på mindre entreprenörsdrivna företag.

Eva drivs av att få människor och verksamheter att växa och utnyttja sin fulla potential. Hon anser att ledarskapets främsta uppgift är att frigöra människors drivkrafter att vilja bidra och ta ansvar för organisationens bästa. I sin roll som facilitator bidrar Eva till att möjliggöra en förflyttning från ett nuläge till ett önskat läge genom att skapa insikt i förändrings- och utvecklingsbehov och utforska, utmana och inspirera till nya perspektiv.
Eva är certifierad coach (ICF) samt certifierad i beteendeanalysverktyget DISC. Hon har en styrelseutbildning från Styrelseakademien i Stockholm samt utbildning inom ledarskap, strategi- och affärsutveckling från Stora Enso (Stora Enso Executive Programme). I botten har Eva en marknadsförings- och kommunikationsutbildning från IHR (DIHR) samt en kandidatexamen i franska från Sorbonne och Stockholms universitet.

 

 

 

 

 

 

Johan Axell

Johan har i över 20 år arbetat som ledare i verksamheter i stark förändring.  Han har erfarenhet av strategisk kommunikation, ledarskap och förändringsledning i ledande befattningar inom offentlig sektor. Johan har arbetat som lednings- och chefsstöd främst inom kommunikation och varumärkesbyggande med betoning på verksamhetsutveckling.

2013 lämnade Johan ett arbete som VD för företaget SKL Kommentus Media och startade en konsultkarriär med betoning på ledarskapsutveckling och förändringsledning. Hans uppdragsgivare finns inom såväl den privata som den offentliga och idéburna sektorn. Johans uppdrag handlar om coaching av ledare och medarbetare, varumärkesutveckling kopplat tillbehoven av verksamhetsutveckling, organisationsutveckling för effektiv kommunikation, interimsuppdrag som chef etc. En udda specialitet är affärsutveckling för affärer med offentlig sektor.

Johan vill se ledare som förstår att ledarskapet har störst betydelse för hur verksamheten utvecklas. Det handlar om att växa som ledare och få medarbetarna att växa, vara delaktiga och inte minst uppleva att organisationen lyckas vara innovativ för att klara sitt uppdrag. Johan brinner för den digitala transformationen – att som organisation gå från en äldre affärs- och verksamhetsmodell till en modell som klarar framtidens krav redan idag.

Johan är certifierad coach (ICC och ICI) samt certifierad i beteendeanalysverktyget DISC. Han är certifierad styrelseledamot och arbetar som ledamot i två bolagsstyrelser. I botten har Johan en marknadsförings- och kommunikationsutbildning från IHR (DIHR) samt en kandidatexamen i biologi och kemi från Uppsala universitet.

– Digital transformation handlar om tillit mellan människor