Vilka vi är

 

Johan Axell

Johan har i över 20 år arbetat som ledare i verksamheter i stark förändring. Han har erfarenhet av strategisk kommunikation, ledarskap och förändringsledning i ledande befattningar inom offentlig sektor. Johan har arbetat som lednings- och chefsstöd främst inom kommunikation och varumärkesbyggande med betoning på verksamhetsutveckling.

2013 lämnade Johan ett arbete som VD för företaget SKL Kommentus Media och startade en konsultkarriär med betoning på ledarskapsutveckling och förändringsledning. Hans uppdragsgivare finns inom såväl den privata som den offentliga och idéburna sektorn. Johans uppdrag handlar om coaching av ledare och medarbetare, varumärkesutveckling kopplat tillbehoven av verksamhetsutveckling, organisationsutveckling för effektiv kommunikation, interimsuppdrag som chef etc. En udda specialitet är affärsutveckling för affärer med offentlig sektor.

Johan vill se ledare som förstår att ledarskapet har störst betydelse för hur verksamheten utvecklas. Det handlar om att växa som ledare  och få medarbetarna att växa, vara delaktiga och inte minst uppleva att organisationen lyckas vara innovativ för att klara sitt uppdrag. Johan brinner för den digitala transformationen – att som organisation gå från en äldre affärs- och verksamhetsmodell till en modell som klarar framtidens krav redan idag.

Johan är certifierad coach (ICC och ICI) samt certifierad i beteendeanalysverktyget DISC. Han är certifierad styrelseledamot och arbetar som ledamot i två bolagsstyrelser. I botten har Johan en marknadsförings- och kommunikationsutbildning från IHR (DIHR) samt en kandidatexamen i biologi och kemi från Uppsala universitet.

– Digital transformation handlar om tillit mellan människor